Algemene Voorwaarden Publi-Sport
Versie: 10 maart 2023

Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

Artikel 1. Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Publi-Sport
Dorp 121
2230 Herselt
België

E-mailadres: publi.sport1@ telenet.be
Telefoonnumer: +32 (0)14 54.46.67
Ondernemingsnummer: BE0415.751.797
Bankrekeningnummer: BE 68 2300 0950 7434
BIC: code GEBA BEBB

Artikel 2. Toepasselijkheid & Voorwaarden

2.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als verkoper aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2.2 Wij leveren in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

2.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

2.4 Het plaatsen van een bestelling op de website geld als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

2.5 Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. 

2.6 De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de verkoper ingeval van onduidelijkheid.

 

Artikel 3. Ons Aanbod en jouw bestelling

3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3.2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3.3 Alle artikelen besteld op de website www.publi-sport.be blijven eigendom van Publi-Sport tot de eigenlijke betaling op onze rekening. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, IDEAL en Paypal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

Indien gekozen voor overschrijving, dienen bestellingen betaald te worden binnen 7 werkdagen. 
Pas na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening, zullen de bestelde artikelen worden verzonden. Indien de betaling niet tijdig gebeurt, behoudt Publi-Sport het recht om bestellingen te annuleren.

3.4 Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Verzenden naar een bepaald adres of afhalen bij ons in de winkel. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

3.5 Publi-Sport behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

3.6 Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

3.7 Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de verkoper voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan publi.sport1@telenet.be of op het telefoonnummer 014 54 46 67. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1 Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.  Binnen de 4 werkdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs -exclusief de eventueel gemaakte transportkosten- ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. 

4.2 Retournering is onmogelijk bij artikelen waarbij voorafgaandelijk werd gewaarschuwd dat uw artikel niet te retourneren is. Artikelen in solden worden niet geretourneerd.

4.3 Voor gepersonaliseerde producten valt de bedenktermijn & herroepingsrecht weg op basis van het artikel VI.53,3 in het Wetboek van Economisch Recht. Let dus goed op bij producten die je laat personaliseren, die kan je niet meer terugsturen.

4.4 Retournering is onmogelijk bij producten met een houdbaarheidsdatum.

4.5 Sommige producten kunnen we niet terugnemen om hygiënische redenen (indien de verpakking hiervan geopend werd).

4.6 Als de producten door de consument zelf opgehaald worden in de winkel, heeft de consument hier de mogelijkheid de producten te bekijken, het betreft hier hier dan geen verkoop ‘op afstand’ meer. Hier vervalt het verzakingsrecht en kan er geen afstand gedaan worden van de aankoop.

4.7 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Retours zijn volledig op kosten van de klant. Publi-Sport staat in geen enkel geval in voor de
kosten om het product terug aan Publi-Sport te verzenden. Verzendingskosten worden niet terugbetaald bij een retour. 

4.8 Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Of deze zelf binnen brengen bij ons in de winkel.

4.9 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

4.10 Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wilt kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren zoals vb. het prijsetiket en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder en het formulier onder 4.12.

4.11 Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit aangetekend opsturen naar Dorp 121, 2230 Herselt of mailen naar publi.sport1@telenet.be . Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

4.12 Modelformulier voor herroeping

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  -
Aangetekend per post ter attentie van  Publi-Sport, Dorp 121 – 2230 Herselt, 
Of via email aan publi.sport1@telenet.be 

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Postadres consument(en)

  - E-mailadres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."
 

Artikel 5. De prijs

5.1 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel bovenop de aankoopprijs de verzendkosten aanrekenen volgens de tarieven die hiervoor opgesteld zijn. In dat geval vermelden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

5.2 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

5.3 Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.

5.4 Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties.

Artikel 6. Betaling

6.1 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 

6.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7. Conformiteit en Garantie

7.1 Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Alle goederen worden door ons gecontroleerd voor verkoop op zichtbare gebreken. Al de goederen die verkocht worden door Publi-Sport voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

7.2 Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 7 dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Publi-Sport, Dorp 121, 2230 Herselt of een mail naar publi.sport1@telenet.be .

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan publi.sport1@telenet.be binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 4. De kosten van verzending vanuit België vallen ten laste van de klant. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant ook zelf in voor de kosten.

7.3 De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

7.4 Garantie is enkel mogelijk bij vertoon van uw kassaticket of factuur. Zonder kassaticket of
factuur is er geen enkele garantiemogelijkheid.

Artikel 8. Levering en uitvoering

8.1 Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of door ophaling in onze winkel.

8.2 Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres 
in België na 1 tot 3 werkdagen
in Nederland, Luxemburg of Frankrijk na 5 tot 10 werkdagen. 
Wanneer een artikel niet op stock is, informeren wij je over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging. 

8.3 Leveringen gebeuren via Bpost.

Van uw pakket van Bpost zal altijd een trackingnummer beschikbaar zijn om uw pakket op te volgen. Deze word automatisch verstuurd via je opgegeven e-mail adres.

Je bestelling wordt via je plaatselijke postbode aangeboden aan de deur. Bij afwezigheid bij de levering wordt uw pakket terug meegenomen naar het dichtsbijzijnde postkantoor. U kunt hier met uw bewijs uw pakket afhalen.

Verzendkosten

België
Bedrag > 100 euro: gratis verzending
Bedrag < 100 euro: 6 euro

Nederland, Luxemburg, Frankrijk
Bedrag > 250 euro: gratis verzending
Bedrag < 250 euro: 15 euro


8.4 De klant die kiest voor ophaling in onze winkel ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail.

8.5 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding terug.

8.6 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

8.7 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leverbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres publi.sport1@telenet.be of telefonisch via 014 54 46 67.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert en die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, werkonderbrekingen, brand, bedrijfsstoringen, productiestoringen, transportvertragingen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10.3 Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
 Artikel 11. Handtekening en bewijs

11.1 De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

11.2 De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Artikel 12. Aansprakelijkheid voor gebruik website

12.1 De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

12.2 De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

12.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 13. Bescherming van de privacy

13.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

13.2 De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Artikel 14. Klachtenregeling en geschillen

14.1 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via publi.sport1@telenet.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 24 uur te behandelen. 

14.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. 

14.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: htpp://ec.europa.eu/consumers/odr.